4 แนวคิดเปลี่ยนชีวิต เห็นเขามีกินมีเก็บมีใช้ ดูตอนเขาหาไม่ใช่อิจฉาตอนเขามี

เคยคิดกันบ้างมั้ยคะ ว่าวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เราไม่ได้ทำงาน หรืออยู่ในวัยเกษียณ แล้วชีวิตเรา

จะเป็นอย่ างไร เพราะหากวันนี้คุณไม่ได้เก็บเงินไว้รองรับบั้นปลายชีวิตในส่วนนั้นเลย

คงจะลำบากไม่น้อยกับเลยทีเดียวควรที่จะหยุดเสี ยที่กับนิสั ยที่ว่าทุกอย่ างต้องเลิ ศการจับจ่ายที่เกินตัว

1 : อย่ าสร้างภาระให้ตัวเอง

ด้วยการนำบัตรเครดิตเอาเงินอนาคตมาใช้เป็นอัน ข าด ถ้าคุณอย ากออกจากเงินเดือนไม่พอใช้

อย่าคิดกู้เงินนอกระบบ อย่ าทำบั ตรเครดิต ลองปรับวิธีคิดใช้จ่ายเงินไม่ฟุ่มเฟือย หากมีบัตรเค รดิตก็ควรใช้ในยามฉุกเฉิน

2 : วางเป้าหมายของชีวิตไว้บ้าง

นึกถึงบั้นปลาย หรือสิ่งที่คุณต้องทำและได้รับเมื่อถึงวัยที่คุณไม่สามารถทีจะหาเงินได้แล้วตอนนี้คุณทำได้ก็แต่เพียง

ต้องไขว่คว้า “อนาคต” เป็นเรื่องของชีวิต การตั้งเป้าหมาย จุดหมาย เป็นการวางแผนในชีวิตของคุณ

เมื่อคุณก้าว พร้อมสานต่อสิ่งที่คุณปรารถนา คุณต้องรู้จักเก็บเงิน และวางแผนเพื่ออนาคตโดยใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด

เพียงแค่คุณมีวินัย ชื่นชอบชื่นชมรักในการออม ต่อให้เงินเดือนน้อยนิดแต่หากคุณรู้จักวางแผน รู้จักคุณค่าของเงิน

และรู้จักความพอดีของชีวิตคุณแล้วละก็คุณจะสามารถใช้จ่ายได้อย่ างมีความสุขในจำนวนเงินที่ได้รับ

แถมมีเงินเหลือเก็บให้ชื่นใจต่อยอดในอนาคตอีกด้วย

3 : หารายได้เสริม

ทางออกที่คุณสามารถจัดการเงินเดือนที่ไม่พอใช้ได้ นั่นคือการสร้างรายได้เสริมแถมยังเป็นทางเลือกให้คุณ

ได้ออมเงินเพิ่มทดแทนในย ามฉุกเฉินอีกด้วย อาชีพเสริมที่ว่า เป็นช่องทางแสนง่ายขอแค่คุณ

“คิดและลงมือทำ” โดยวางแผนจากเงินเดือนที่คุณได้รับนั่นแหละ และนำมาต่อยอดธุรกิจเล็กน้อย

พอที่จะสร้างกำไรในแต่ละเดือนเพื่อรองรับรายจ่าย หรือปัจจัยด้านอื่น ๆ

4 : รู้จักเก็บออม รู้ค่าของเงิน

คุณต้องรู้จักแบ่งจ่ายเงินเดือนอย่ างเป็นสัดส่วน จัดสรรตามความจำเป็น รายได้ รายจ่ายที่เข้ามาและยับยั้งชั่งใจ

ให้มีวินัยในการรักการออม คิดไว้เสมอ การออมเงิน คือ ความอุ่นใจในอนาคตเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้า

ว่าจะพบสิ่งใด ควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นการประหยัดและการออม หมายถึง การรู้จักออกทรัพย์สิน เวลา ทรัพยากร

ทั้งส่วนตนและสังคม ตามความจำเป็นให้เกิ ดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

รวมทั้งการรู้จักดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ส่วนตนและสังคม

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …