5 ความต่าง “ของคนโ ง่” ที่มีต่างจากคนทั่วไป

ในสังคมทุกๆ วันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีคนอยู่หลากหลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหาด้วย

และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่ายในจำนวนนี้ มีอยู่จำพวกหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่าเป็น

“คนโง่ชอบอวดฉลาด” ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า “คนโ ง่” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่ างด้วยกัน

1 : คนโ ง่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนโ ง่จะเถียงอย่ างเอาเป็นเอาต า ย เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และแทบจะไม่สนเลยว่า

ในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็น

ที่ต่างไปจากตัวเอง ซึ่งนักจิตวิทย าชื่อดัง เดวิด ดันนิ่ง เผยว่า คนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมด

ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป

2 : คนโ ง่จะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้ พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าว

เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก รร มก้าวร้าวกับระดับไอคิว โดยนักวิจัยจากมหาวิทย าลัยมิชิแกนที่ใช้เวลา

นานถึง 22 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติก ร ร มที่ก้าวร้าวมากกว่า

หากในชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน

เผื่อจะช่วยให้เข้าใจและรู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้น

 

3 : คนโ ง่จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกันหลายพันคน โดย รัสเซล เจมส์ แห่งมหาวิทย าลัยเท็กซัส เทค พบว่าคนที่มีไอคิวสูง

จะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทน ต่างจากคนโ ง่

ที่แทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่ างไร อีกทั้งยังมองด้วยว่า

การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

4 : คนโ ง่ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

คนโ ง่ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทย า

โดย เจสัน เอส. โมเซอร์ จากมหาวิทย าลัยมิชิแกน สเตท พบว่า สมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป

เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่ างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

5 : คนโ ง่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

คนโ ง่มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า

และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้งนอกจากนี้ นักวิทย าศาสตร์จากมหาวิทย าลัยบร็อค

ยังพบด้วยว่าคนที่ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโทษที่รุนแรง เกลียดคนที่รักชอบเพศเดียวกัน และเหยียดเชื้อชาติมากกว่า

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …