5 บทความสั้น ๆ ถ้าได้อ่านแล้วจะทำให้คุณฉลาดเรื่องเงิน

5 บทความนี้แหละที่จะทำให้คุณฉลาดในการใช้เงิน

1 : ประกันชีวิตระยะ ย า ว

จะทำให้ทุกคนฉุกคิดหลังจากนี้แต่ก่อนการทำประกันชีวิตระยะ ย า ว ที่อาจผูกกับการออม

หลายคนมองว่าไม่สำคัญคนวิ่งหาหลักประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพตัวเองกันให้จ้าละหวั่น

ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากไม่ต้องรอไว รั สสายพั น ธุ์ ให ม่เกิดขึ้นอีกโดยเจียดเงินในแต่ละ

เดือนเก็บหอมรอมริบทำประกันชีวิตให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

2 : มองให้เป็นโอกาส

ใ น เ มื่ ออยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การ ข า ย ข อ งออนไลน์ การทำ

อาหารหรืออื่น ๆที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินก็ควรงัดมันออกมาไม่แน่ในอนาคตอาจเป็นอาชีพเสริม

ที่สร้างรายได้ให้กับงานประจำก็ได้นะ

3 : มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีทองนับเป็นพี่ ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้หากสภาพการเงินไม่คล่อง

จริง ๆ การนำทองไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่ อ ย า กให้ ข า ย เ พ ร า ะ ด อ ก เบี้ยที่

จำนำไม่ว่าจะเป็น โรงรับจำนำรัฐหรือเอกชน ไม่ได้สูงเลย บางแห่งยืดอายุการต่อดอ ก ได้

ย า ว ถึง 6 เดือน ฉะนั้นการมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

4 : จากนี้ทุกเดือน การวางแผน

ก ารใช้เงินจะสำคัญจำกันได้ไหมในวัยเด็กที่คุณครูมักบังคับให้เราทำ “บัญชีรายรับ – รายจ่าย”

นั้ น คื อ สิ่ ง ที่ง่ายที่สุด และ สามารถนำมาใช้ได้จริงเ พ ร า ะในปัจจุบันเราเองมักใช้เงินเกินตัว

ของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่ วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนถ่ายออกไปเราเชื่อว่าการจดบันทึก

จะช่วยเตือนสติให้เราเห็นภาพแทนที่จะหยิบใช้ ๆจนหมดไป ฉะนั้นหากเราวางแผนการเงินใน

แต่ละเดือนอย่ างรัดกุมในอนาคตทำสมุดรายรับ รายจ่ายแบบง่าย ๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิด

โ ร ค ที่แพร่ อีกกี่ครั้งหากเราวางแผนการเงินที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้

โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ เ ยี ย ว ย า ด้วยซ้ำ

5 : เงินออมสำคัญ

ย า ม วิกฤตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเงินเดือนแบบนี้ เงินออมในบัญชีมีความสำคัญ

เ ส มื อนดังลมหายใจที่เรา จะสามารถประเมินการใช้ชีวิตทั้งการกินอยู่ จ่ายหนี้ และ อื่น ๆ ที่

จำ เ ป็ น ห ากคุณมีเงินออมที่เพียงพอคงไม่สามารถกัดกินสุขภาพใจคุณได้มองในแง่ดีได้

พักผ่อน และ กลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหากไม่มีเงินออมคราวนี้จะเห็นผลชัดเจน

ว่าการวางแผนการออมเงินในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …