5 บทความสั้น ๆ ถ้าได้อ่านแล้วจะทำให้คุณฉลาดเรื่องเงิน

5 บทความนี้แหละที่จะทำให้คุณฉลาดในการใช้เงิน

1 : ประกันชีวิตระยะ ย า ว

จะทำให้ทุกคนฉุกคิดหลังจากนี้แต่ก่อนการทำประกันชีวิตระยะ ย า ว ที่อาจผูกกับการออม

หลายคนมองว่าไม่สำคัญคนวิ่งหาหลักประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพตัวเองกันให้จ้าละหวั่น

ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากไม่ต้องรอไว รั สสายพั น ธุ์ ให ม่เกิดขึ้นอีกโดยเจียดเงินในแต่ละ

เดือนเก็บหอมรอมริบทำประกันชีวิตให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

2 : มองให้เป็นโอกาส

ใ น เ มื่ ออยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การ ข า ย ข อ งออนไลน์ การทำ

อาหารหรืออื่น ๆที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินก็ควรงัดมันออกมาไม่แน่ในอนาคตอาจเป็นอาชีพเสริม

ที่สร้างรายได้ให้กับงานประจำก็ได้นะ

3 : มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีทองนับเป็นพี่ ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้หากสภาพการเงินไม่คล่อง

จริง ๆ การนำทองไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่ อ ย า กให้ ข า ย เ พ ร า ะ ด อ ก เบี้ยที่

จำนำไม่ว่าจะเป็น โรงรับจำนำรัฐหรือเอกชน ไม่ได้สูงเลย บางแห่งยืดอายุการต่อดอ ก ได้

ย า ว ถึง 6 เดือน ฉะนั้นการมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

4 : จากนี้ทุกเดือน การวางแผน

ก ารใช้เงินจะสำคัญจำกันได้ไหมในวัยเด็กที่คุณครูมักบังคับให้เราทำ “บัญชีรายรับ – รายจ่าย”

นั้ น คื อ สิ่ ง ที่ง่ายที่สุด และ สามารถนำมาใช้ได้จริงเ พ ร า ะในปัจจุบันเราเองมักใช้เงินเกินตัว

ของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่ วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนถ่ายออกไปเราเชื่อว่าการจดบันทึก

จะช่วยเตือนสติให้เราเห็นภาพแทนที่จะหยิบใช้ ๆจนหมดไป ฉะนั้นหากเราวางแผนการเงินใน

แต่ละเดือนอย่ างรัดกุมในอนาคตทำสมุดรายรับ รายจ่ายแบบง่าย ๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิด

โ ร ค ที่แพร่ อีกกี่ครั้งหากเราวางแผนการเงินที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้

โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ เ ยี ย ว ย า ด้วยซ้ำ

5 : เงินออมสำคัญ

ย า ม วิกฤตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเงินเดือนแบบนี้ เงินออมในบัญชีมีความสำคัญ

เ ส มื อนดังลมหายใจที่เรา จะสามารถประเมินการใช้ชีวิตทั้งการกินอยู่ จ่ายหนี้ และ อื่น ๆ ที่

จำ เ ป็ น ห ากคุณมีเงินออมที่เพียงพอคงไม่สามารถกัดกินสุขภาพใจคุณได้มองในแง่ดีได้

พักผ่อน และ กลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหากไม่มีเงินออมคราวนี้จะเห็นผลชัดเจน

ว่าการวางแผนการออมเงินในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บอกลาชีวิตลำบาก..ก้าวข้ามจากความจน ด้วย 10 วิธีนี้

“ความจนจ๋าฉันลาก่อน” บันได 10 ขั้น เดินก้าวไปให้หลุดพ้น … …