5 บททดสอบความรัก ภรรย าที่แสนดี ที่สามีรักและไม่กล้านอกใจ

5 นิสัย ของภรรย าที่แสนดี จนสามีรักและเกรงใจ

เป็นปกติของผู้ชายเมื่อเห็นผู้หญิงสวยแล้วอย ากทำความรู้จัก แต่ถึงผู้ชายจะเป็นพวกเจ้ า ชู้

ชอบมองสาวๆ เวลาเดินผ่าน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอย ากจะคบกับผู้หญิงคนนั้นหอรก

นะ ซึ่ ง สิ่ ง ห นึ่ งที่ทำให้ผู้ชายรักและเกรงภรรย าได้นั้น คือ“นิสัย” เ พ ร า ะมีส่วนในความ

สัมพันธ์ระหว่างสามีภรรย า ว่าจะรักกันยืดย าวมั้ย

1 : ผู้ชายต่อให้เจ้ า ชู้ ก็แพ้ความดี

ต่อให้เจ้ า ชู้ แค่ไหน ก็จะมาจบลงที่คำนี้เลย แต่ต้องดีให้ถูกจุดด้วย เช่น เอาใจใส่ไม่เคยเปลี่ยน

ลำบากมาด้วยกัน ไม่เคยวีนอีกฝ่าย ต่อให้ชีวิตแ ย่ แค่ไหน เธอก็ยังอยู่เคียงข้างเสมอ สุดท้าย

ก็ต้องกลับมาหาเราทุกร าย

2 : ผู้ชายจะชอบ ผู้หญิงที่เก่ง

ผู้ชายมีนิสัยเหมือนกันคือ ไม่ชอบมีภาระ ผู้หญิงเก่งจะทำให้เขารู้สึกว่าเธอช่วยอะไรเขาได้จริงๆ

เก่งตั้งแต่ความสามารถส่วนตัว งานบ้าน งานเรือน งานนอกบ้าน งานอดิเรกพวกเขาจะหาใครที่

เป็นแบบเธอไม่เจออีกแล้ว แต่ก็ต้องไม่เก่งเกินไปด้วยนะ

ซึ่งการทำงานเก่งหรือเข้มแข็งเกินหน้าเกินตาสามีแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาเขา เช่นนี้ดูเหมือนจะดี

แต่เชื่อไหมล่ะว่าทำให้รักล่มกันมานักต่อนัก เ พ ร า ะโดยนิสัยผู้ชายแล้ว แม้จะชอบให้ผู้หญิง

ของตัวเองเป็นผู้หญิงเก่งสักแค่ไหน แต่คุณสาวๆ ก็ต้องมีช่วงอ่อนแอเพื่อให้เขารู้สึกว่าต้อง

พึ่งพาได้ด้วยนะ

3 : ใช้ความนิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหว

ผู้ชายหนึ่งใน 90 % พูดเป็นเสี ยงเดียวกันเลยว่า ความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรย าหลังแต่งงานกัน

สิ่งที่เหนี่ยวรั้งให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้ คือ ความรัก ความเอื้ออาทร และความผูกพัน ที่ทำให้

ค น ส องคนอยู่ด้วยกันได้นาน แต่ถ้าภรรย าเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยประเภท งี้เง่า จะออกไปไหนกับ

เพื่ อ นแล้วโทรตามตลอด หรือถ้าหนักเข้าเธออาจจะตามซุ่ ม ดู หากเป็นก่อนแต่งงานก็อาจถึง

ขั้นเลิกกันเลย แต่เมื่อหลังแต่งงานนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกเบื่ อชีวิตคู่ได้ ฉะนั้นแล้ว

คุณผู้หญิงจงรู้ไว้ว่าผู้หญิงนิ่งๆน่ากลั ว ที่สุดสำหรับผู้ชายเ พ ร า ะเขาจะไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่

4 : ทำหน้าที่ภรรย าให้ดี

ผู้ ช า ย บางคนที่มีนิสัยเจ้ า ชู้ ก่อนแต่ง หลังแต่งงานแล้วย่อมเป็นธรรมดาที่ภรรย าจะระแวงว่า

สามีอาจจะยังไม่ทิ้งล าย และการที่คุณตามหึง คอยแต่จะจับผิด มันก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์

รักของทั้งคู่เปลี่ยนไปให้ดีขึ้นเลย

ก า ร ใ ห้อิสระไปพร้อมกับความไว้ใจจะผู กมั ดใจเขาไว้ได้มากกว่า ยังไงเขาก็คือคนของคุณ

เมื่ อคุณทำหน้าที่ภรรย าที่ดีทั้งเรื่องนอกบ้านและในบ้าน คุณสามีย่อมต้องรักและรู้สึกเกรงใจ

เสมอจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงคุณไว้ก่อนซึ่งตัวคุณเองก็จะมีความสุขมากกว่าตามระแวงด้วยนะ

5 : เป็นพื้นที่ความสุข สำหรับเค้าเสมอ

บ น พื้ น ฐานของความรัก เรามักอย ากเห็นคนที่รักประสบความสำเร็จ แต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่ างที่

คิดไว้ มีคนหนึ่งก้าวพล าดขึ้นมา คุณที่เป็นคู่ชีวิตก็ควรจะเป็นพื้นที่ความสุขเล็กๆ ให้กันและกัน

ไ ม่ ใช่ซ้ำเติมอีกฝ่าย ซึ่งผู้ชายที่อยู่กับภรรย ามานานยอมรับว่า การผ่านความย ากลำบากมา

ด้วยกัน ผู้ชายจะภัคดีต่อภรรย าไม่กล้าทำอะไรให้อีกฝ่าย รู้ สึ ก เ สี ย ใ จ หรือไม่สบายใจ

การจะประคับประคองชีวิตคู่ให้รักกันได้นาน ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เมื่อต้องการให้ความรักมั่นคง

ยื น น า น ทั้งคู่ต้องเดินไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน เ พ ร า ะไม่ใช่เพียงกาลเวลาจะเป็นบท

พิสูจน์ความรัก ชีวิตหลังแต่งงานยังมี บททดสอบ ความรักให้คุณได้พิสูจน์ตั้งมากมาย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …