5 พฤติกรรม อย่ ามีในที่ทำงาน เ พ ร า ะมันอาจจะทำให้คุณดูแย่ลง

5 ทัศนคติ อย่ ามีในที่ทำงาน..เ พ ร า ะมันทำให้คุณดูแย่ลง

นอกจากทัศนคติจะทำให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละคนแล้ว แต่ทัศนคตินี้เองด้วยที่จะนำไปสู่รูปแบบ

การทำงานของแต่ละทีมซึ่งถ้าทัศนคติอยู่ในแดนลบก็คงฉุดทีมให้ร่วงลงได้เหมือนกันบล็อกวันนี้

ผมเลยลองมานั่งลิสต์ดูว่าทัศนคติแบบไหนบ้างที่เรา/ทีมไม่ควรจะมี เ พ ร า ะมันจะเป็นตัวขวาง

ให้คุณทำงานไม่ประสบความสำเร็จเอาได้ง่ายๆ

1 : ฉันแพ้ไม่ได้

เค ย เ จอไหมครับคนประเภทเถียงแบบไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะมีหลักฐานต่างๆนานา หรือมีข้อมูลมากมาย

มายืนยันก็ตาม ขณะเดียวกันพอมีการโต้เถียงนั้น คนเหล่านี้ก็จะพย าย ามทุกวิถีทางที่จะเป็น “ผู้ชนะ”

ก า รโต้เถียงจนหลายๆ ครั้งไม่ใช่เรื่องของการทำงานหรือการได้วิธีที่มีประสิทธิภาพ หากแต่เป็นแค่

ต้ อ ง ก า ร เ ป็ นผู้ชนะเท่านั้น ทัศนคติของการแพ้ไม่ได้หรือประเภทที่ต้องชนะเสมอนี่เองที่ทำให้

หลายๆคนถูกระอาจากเพื่อนร่วมงานเ พ ร า ะมันกลายเป็นว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อคนอื่นแต่

กลายเป็นทำงานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลา (แล้วอย่ างนี้ใครจะอย ากทำงานด้วยล่ะ?)

2 : ฉันเก่งกว่าคนอื่นๆ

การที่คุณมีทักษะและมีความสามารถมากนั้นเป็นเรื่องดี แต่การทนงตัวเองว่าเหนือกว่าคนอื่นนั่นมันก็อีก

เรื่องหนึ่ง สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างบอกว่า “ฉันเก่ง” กับ “ฉันเก่งที่สุด” หรือ “ฉันเก่งกว่าคนอื่น”

คือ การที่คุณไปตัดสินความสามารถของคนอื่นและมองว่าอะไรๆ ที่ตัวเองทำนั้นถูกเสมอ เราจึงมักเจอ

ส ถ า นการณ์ประเภทที่ไม่ฟังคนอื่น หรือไม่ก็มองว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวไม่เคยทำอะไรผิดพลาดนั่น

แหละ แล้วพอเป็นแบบนี้ มันจึงมักนำไปสู่การโทษคนอื่น การไม่เห็นคุณค่างานของคนอื่นและทำให้

สูญเสียความเชื่อใจระหว่างคนทำงานด้วยกันนั่นแหละ

3 : ฉันกลัวคนอื่นจะเด่นกว่าฉัน

พ อ ค น ก ลั ว ว่าตัวเองจะถูก แ ย่ ง บทบาทจากคนอื่น กลัวว่าคนอื่นจะได้ผลงานมากกว่า สิ่งที่ตามมาคือ

การพย าย ามเบียดอีกฝ่ายบ้างก็พย าย ามหาทางให้อีกฝ่ายไม่ได้ผลงานสิ่งที่ตามมาจึงเกิดสถานการณ์

ป ระ เ ภ ท เก็บความลับไว้ ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเ พ ร า ะกลัวอีกฝ่ายจะเอาใช้ประโยชน์ได้ พอเป็น

แบบนี้แล้วการทำงานร่วมกันก็คงจะไม่เกิดขึ้น แทนที่จะช่วยกันทำให้เกิดงานที่ดีกลับกลายเป็นการ

ขัดแข้งขัดขากันเองซะอย่ างนั้น

4 : ฉันทำงานให้เสร็จๆ ไป

ถ้าเรามองว่าคนประสบความสำเร็จนั้นจะมี Passion กับการทำงานมากเช่นเดียวกับเป้าหมายการทำงาน

ที่ชัดเจนเราก็จะเจอเรื่องตรงกันข้ามกับคนอีกจำนวนหนึ่งประเภทที่มาทำงานให้ได้เงินเดือนทุกสิ้นเดือน

เป็นพอไม่ได้ต้องการท้าทายหรืออย ากทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษ มันจึงไม่แปลกที่เราจะเจอหลาย ๆ คน

ทำงานประเภทขอไปที คนทำงานด้านบริการก็ไม่ได้บริการตามชื่อตำแหน่ง บางคนก็คิดงานเหมือน

กับเป็นหุ่นยนต์

บางคนเข้าประชุมเหมือนแค่ได้เผา ชั่ ว โมงทำงานไปวันๆ ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้ว คนทำงานรอบๆข้าง

ก็จะรู้สึกหมดไฟและอาจจะกลายเป็นคนประเภทเดียวกันได้โดยไม่รู้ตัว

5 : ฉันอย ากมี(และใช้)อำนาจ

ก า รทำงานออฟฟิศนั้นสิ่งที่ตามมาคือลำดับขั้นของการบริหารและไม่แปลกที่หลายๆ คนจะอย ากขึ้นเป็น

ผู้ จั ดการหรือหัวหน้างาน เ พ ร า ะการเป็นหัวหน้าย่อมตามมาด้วย “อำนาจ” ที่สามารถใช้สั่งการคนที่อยู่

ใต้บังคับบัญชาได้ทีนี้ปัญหามันคือหลายๆคนไปตั้งทัศนคติประเภทว่าเป็นหัวหน้าแล้วสามารถใช้อำนาจ

ในการสั่งคนอื่น บีบเค้นคนอื่นให้เป็นตามที่ตัวเองต้องการได้ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีเลยแม้แต่น้อย

ลูกน้องที่อยู่ใต้ห้วหน้างานประเภทบ้าอำนาจล้วนพูดไปทางเดียวกันว่าทุกข์ ท ร ม า น อยู่พอสมควร อัน

ที่จริงแล้วการมีอำนาจตามบทบาทหน้าที่นั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่การใช้อำนาจให้คนอื่นยอมรับนั้นก็เป็น

อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งถ้าหัวหน้างานใช้ไม่เป็นแล้วก็จะมีแต่ทำให้ทีมงานรู้สึกเอือมระอาเอาได้นั่นแหละ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …