5 สิ่งนี้ไม่ควรทำกับคนรัก เวลาที่ทะเลาะกัน

การผิดใจกัน โกรธกัน งอนกันหรือทะเลาะกันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ปกติในความสัมพันธ์ ซึ่งความโกรธจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่เรื่องที่กำลังทะเลาะกันอยู่ แต่ไม่ว่าอย่ างไรก็ตาม

เมื่อทะเลาะกันแล้ว หากไม่อย ากให้ความสัมพันธ์ยุติลงอย่ างน่าเสียดาย สิ่งเหล่านี้ห้ามทำระหว่างทะเลาะกันจะดีที่สุด ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

1 : ท้าทายกันด้วยคำบอกเลิก

เวลาทะเลาะกันไม่ว่าจะรุนแรงหรือเล็กน้อยมากแค่ไหน คำว่า “เลิก” ก็ถือเป็นคำต้องห้ามที่ไม่ควรพูดถึงมากที่สุด เพราะจะทำให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกอย่ างมาก

ก่อให้เกิดความไม่สบายใจจากคำพูด เพราะอารมณ์ไม่ยั้งคิด ดังนั้น เมื่อเริ่มโกรธหรือทะเลาะกัน ควรตั้งสติไม่ใช้อารมณ์และใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินใจ

ควรใช้เหตุผลคุยกันให้มากที่สุด เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ให้ย าวนานต่อไป

2 : อย่ าเอาความผิดครั้งเก่าๆ มาเป็นข้ออ้าง

การทะเลาะกันแต่ละครั้ง เมื่อปรับความเข้าใจกันหรือคุยกันด้วยเหตุผลเสร็จแล้ว ควรจบเรื่อง และไม่ควรยกความผิดหรือรื้อฟื้นการกระทำเก่ามาพูดย้อนถึงเพื่อลดความรู้สึกผิดของคุณอีก

อย่ าทำให้เรื่องที่ทะเลาะแต่ละครั้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะหากทำแบบนี้บ่อยๆ ก็จะมีแต่สร้างความไม่สบายใจ และสร้างความไม่สนิทใจให้กับทั้งสองฝ่ายเอาเสียเปล่าๆ

 

3 : อย่ าเอาคนอื่นเข้ามาเปรียบเทียบ

ไม่เคยมีใครรู้สึกดีเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบ ยกตัวอย่ างเช่น ในช่วงวัยเด็กที่ถูกคนในครอบครัวหรือครูที่โรงเรียนนำเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น คุณก็คงไม่ชื่นชอบ ดังนั้นกับคนรักก็เช่นกัน

เขาจะต้องเสียใจมากแน่ๆ หากคุณนำเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ เนื่องจากคนทุกคนไม่ได้เหมือนกัน เพราะทุกคนมีความโดดเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกันไป

4 : อย่ าประชดทั้งคำพูดและการกระทำ

เวลาที่ทะเลาะ โกรธ หรือไม่พอใจกัน หลายคนมักมีความรู้สึกอย ากเอาชนะอย ากเอาคืนอีกฝ่าย แต่พฤติก ร ร มเหล่านี้ไม่ควรนำมาใช้กับคนรักเลย

เพราะคำพูดหรือการกระทำเหล่านั้นอาจสร้างบ า ด แ ผ ล ให้กับคนที่เรารักได้ เนื่องจากในช่วงเวลาที่โกรธหรือโมโหมากๆ คำพูดและการกระทำต่างๆ

ไม่ได้ผ่านการยั้งคิดเลย ดังนั้นจากปัญหาที่เป็นเพียงแค่เรื่องเล็ก อาจขย ายและก่อให้เกิดปัญหาที่บานปลายใหญ่โตได้

5 : ทำลายข้าวของให้เกิดความแตกร้าวในใจ

ในช่วงเวลาที่ทะเลาะกันหรืออยู่ในอารมณ์โมโห บางคนอาจเผลอตัวทำลายข้าวของ หรือขว้างปาสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวด้วยอารมณ์ พออารมณ์เย็นลงก็ได้แต่นึกเสียใจกับสิ่งของที่เสียหายไป

ซึ่งของบางชิ้นอาจมีคุณค่าทางจิตใจที่มหาศาล ดังนั้นเมื่อเสียหายไปแล้ว ก็อาจสร้างบ า ด แ ผ ลในใจให้ทั้งสองฝ่ายได้ และการทำร้ า ยข้าวของ

ก็สามารถแสดงออกถึงความไม่เกรงใจและทะนุถนอมจิตใจของกันและกันเลย เป็นเหตุทำให้ความสัมพันธ์จบลงเร็วกว่าที่ควร

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …