5 สิ่งเหล่านี้พึงระวังไว้ก่อนจะดีกว่า..ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้

อย่ าทำ 5 สิ่งนี้ในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ ระวังไว้ก่อนจะดีกว่า

1 : อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของรายจ่าย รายเดือน คือเงินสำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามหลักการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคืเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉินต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเหตุ ธุรกิจประสบปัญหาฯลฯบางคนไม่ได้

มี ปั ญ ห า เรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริง ๆ ก็

ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

2 : พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเศรษฐกิจไม่ดี แน่นอนว่า.. การค้าขายหรือผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหลาย

ต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการ

เพิ่มกำไรคือการลงทุนเพิ่มจะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่ างอื่นที่ต้อง

ใช้เงินจำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

3 : หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ.. ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่

กว่าเดิม หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ตากอากาศ เ พ ร า ะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้อะไรก็

สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้อง

ใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

4 : อย่ าลงทุนหวือหวา หวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเอง

ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุน

ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือการหลอกให้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบ

เป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอกค่ะ ที่สำคัญอย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้

เป็นที่ดีที่สุด

5 : อย่ าค้ำประกันให้ใครเชียว

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกัน

ให้ใครเชียวหลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่นเข้าข่าย “เนื้อไม่ได้

กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ”เ พ ร า ะการค้ำประกั น คือการสัญญาว่าบุคคล

หนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่ยอมชำร ะหนี้หรือไม่สามารถชำร ะหนี้ได้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …