5 หลุมพรางความขยันที่เปล่าประโยชน์..ที่คุณอาจทำมันอยู่

หลุมพราง “ของความขยัน” 5 ความขยันที่เปล่าประโยชน์ที่คุณอาจทำมันอยู่

ตอ นเด็ก ๆ ผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยันทำงานมาก

แ ต่ ทำ ไ ม เงินเดือนไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยัน

ทำ ง า นหนักแต่ทำไมยังไม่รวยทำไมสุภาษิตจีนบอกว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน ?

ขยันแล้วไม่ดีตรงไหนประโยคที่บอกว่า“อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงาน

ใ ห้ ฉลาดด้วย” มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความ

ขยัน” หลุมพรางความจน

1 : ขยันเพื่อขาย เวลาแลกเงิน

เว ลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงินคุณจะไม่มีวันรวย

ถ้าเลือก ขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือก

ข า ย เวลาเพื่อเงินคุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพ ทาง

เ ว ล า ค น รว ยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลา

ไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขาเลือกขยันที่จะรับเงิน

ตามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น ตามอัตราความสามารถของคุณ ในการ

ตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก

นี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาลยิ่งคุณ

ตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและ

ยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาขึ้น

2 : ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังย าก

จะ เ ป็ นเศรษฐีได้หากคุณ ยังขยันอย่ างผิดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน

ไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’ ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้

คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและ

เป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

3 : ขยันเน้นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมา

มี คุ ณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’ ซึ่งหมายความว่าย าจก

เคย ‘คุ้น’ กับการทำงาน

ด้วยเวลามากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น จะเล็กหรือ

ใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่‘ควร’นั่น

คื อ ง านไหนสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการ

ส ร้ า ง ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้นั่นเองจงอย่ าขยันเน้น

จำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

4 : ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมาย

ของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ตาม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี

แ ต่ ก ลั บ เ ป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย ก็คือ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’

ค น ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้า

คุ ณ ยั ง หาฝันของตัวเองยังไม่เจอจะมีคนจ้างคุณไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริง

จ ง ถ ามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้คุณขยันเพื่อ

ฝันของคนอื่น

5 : ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวันเป็นความทุกข์’ หลายคนก้มหน้า

ก้มตาทำงานหนักอย่ างขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับ

ทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหนผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากันจงมีฉันทะ

จงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียง

ขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …