6 คำถาม ที่แสดงความรักความห่วงใยที่พ่อแม่ควรถามก่อนลูกจะนอน

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

ห ลั งจากเด็ก ๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ

ที่ คุ ณพ่อคุณแม่จะสามารถแสดงความรักความห่วงใยให้กับลูกได้ เราจึง

นำคำถามดีๆที่ควรถามลูกรักก่อนนอนมาฝากกัน มีเรื่องอะไรบ้างไปเรียน

รู้พร้อมๆกันค่ะ

1 : มีสิ่งไหนที่อย ากให้พ่อแม่ทำให้ในวันรุ่งขึ้น

เป็นอีกวิธี ที่ทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความรัก ความอบอุ่นที่คุณพ่อคุณแม่มีให้

ค่ะ เ พ ร า ะ เ ป็ น คำ ถามที่แสดง ให้เห็นชัดเจนว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วง

ความรู้สึกของเขา

2 : อะไรที่ลูกทำแล้วชอบที่สุดในวันนี้?

เป็นคำถามที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ ทราบว่าชีวิตประจำวันในโรงเรียน

ข องลูกเป็นอย่ างไรมีความสุขหรือไม่ และลูกชอบอะไรเป็นพิเศษ ซึ่ง

แน่นอนว่าเด็กๆ พร้อมที่จะเล่าให้ฟังเสมอ

3 : วันนี้เล่นกับใครแล้วมีความสุขที่สุด

เป็นคำถามเพื่อดูว่า ลูกสามารถเข้าสังคมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนได้ดีหรือ

ไม่มีปัญหากับเด็กคนอื่นๆ หรือเปล่า ซึ่งคำถามนี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่

ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกได้ทันเวลา หากเกิดปัญหาขึ้น

4 : วันนี้อารมณ์ไม่ดีกับเรื่องอะไรบ้าง

คำ ถ า ม นี้ จะ ช่ ว ย ใ ห้ลูก กล้าบอกปัญหากับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นค่ะ

เ พ ร า ะ ต า ม ป ก ติ หากเจอสิ่งที่ไม่ดีมา ลูกมักจะไม่กล้าพูด เมื่อถาม

แบบนี้ลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไว้ใจได้ และเชื่อใจจนยอมบอกปัญหา

5 : ความฝันที่อย ากจะเป็นตอนนี้

เป็นคำถามที่ ช่วยให้ลูกได้ฝึกความคิด และจินตนาการก่อนนอนลูกจะ

ได้มีจินตนาการกว้างไกล และยังทำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบความต้อง

การของลูกตอนนี้อีกด้วย

6 : ถ้าเลือกทำดีต่อคนรอบข้างได้ 1 สิ่งในวันพรุ่งนี้ ลูกจะทำอะไรให้ใคร?

เป็นคำถามที่ช่วยปลูกฝังให้ลูกคิดดี ทำดี และยังทำให้ลูกได้ฝึกคิด

วางแผนว่าจะทำอะไรในวันต่อๆไปด้วยค่ะ

นอ กจากนี้ยังช่วยให้ทราบอีกด้วยว่าลูกรู้สึกดี หรือไม่ดีกับสิ่งที่คุณพ่อ

คุ ณ แ ม่ทำเรื่องไหนบ้างการถามคำถาม ที่แสดงความรักความห่วงใย

ทั้ง 6 ข้อ ใ ช้เวลาไม่นานดังนั้นทุก ๆ คืน ก่อนนอน ลองถามลูกรักของ

คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะและอย่ าลืมสร้างบรรย ากาศที่ดีก่อนนอนด้วยค่ะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …