6 แนวทางหมุนเงินยังไงให้ไม่ติดขัด อยู่ได้เงินใช้ไม่ขาดมือ แม้หนี้เยอะก็ทำมันได้

1. สร้างรายได้หลักให้มั่นคงได้ก่อน

ก่อนที่เราจะหมุนเงินได้จะมีอยู่แค่ 3 อย่ าง รายได้หลัก, ค่าใช้จ่าย, เงินลงทุน

สิ่งแรกเลยคือรายได้หลักเป็นหัวใจหลักที่ต้องมีแน่นอน เพื่อเป็นหลักประกัน

เลยว่าเมื่อไหร่ฉุ กเฉิ นตัวนี้ละที่จะช่วยคุณ

2. มีวินั ยและความอดทน

สำคัญกว่าหาเงินให้ทันใช้ รายได้ที่เข้าของแต่ละคนนั้นมีมามากน้อยต่างกันไป

อาจจะต้องมีการปรั บการใช้จ่าย ปรับวิธีการออ มต่างๆ ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

3. รู้จักบริหารห นี้ที่มีอยู่ ไม่สร้างหนี้ใหม่อีกถ้าไม่จำเป็น

สิ่งที่ควรจะทำก็คือจัดการกับห นี้ที่ดอ กเบี้ ยแ พ งก่อน โดยเฉพาะกรณีได้เงินก้อนมา

โปะอะไรก่อน โปะบัตรเครดิตก่อน ถัดลงมาก็ค่อยๆ ดูว่าหนี้ไหนดอกเบี้ยแพง

ระยะเวลาผ่อนชำระสั้นสุดจ่ายก่อน แต่ทั้งนี้ต้องจ่ายทุกๆ รายการหนี้ตามรอบเวลาชำระ

คำน วณความสำคัญของเงินและดอ เบี้ยเงินกู้เงิน ผ่อนให้ดีเพื่อจะได้ไม่มีภาระต่อยอดไม่มีวันจบ

4. มองหาช่องทางการลงทุน

การลงทุนมีหลายรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหรือการนำเงินไปต่อยอด

ถึงอย่ างไรก็คือการลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยจากเดิม แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ

คำน วณเรื่องการลงทุนให้ดี เงินที่เรานำมาลงทุนนั้นจะต้องน้อยกว่า

เงินเย็นที่คุณกันไว้เมื่อย ามฉุ กเฉิ นไม่ต่ำกว่า 2 เท่า

5. ตื่นตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เริ่มจากตัวเองเสี ยก่อน วันนี้คุณมีเงินใช้ ข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีเงิน เมื่อไหร่ที่คุณ

รู้ตัวเองเสมอ ความคิดของคุณมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง คุณจะพัฒนาตัวเอง

ไปเรื่อยๆ พร้อมหาช่องทางสร้างรายได้ วางตัวเป็นกลางเปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ

ตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอ ดชีวิตของคุณได้เป็นอย่ างดี

6. แนวทางสุดท้ายให้มีความเชื่อเรื่องแ รงดึ งดู ดของชีวิต

เงินข าดมือเมื่อไหร่ มักจะเอาในสิ่งที่พล าดแล้วมา ต ร อ กย้ำให้คิดตลอด

บอกเลยไม่มีประโยชน์ แถมยังให้คุณเครียดไปเปล่าๆ เลิกบ่น

เรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เสี ยที ควรจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองก่อน

ว่าเรามีเงินไม่พอใช้ เพราะเราอาจจะใช้เงินไม่เป็น และเราจะลดรายจ่ายอย่ างไร

ให้ได้มากที่สุดมองหาวิธีการลดรายจ่าย เราจะค้นหาเจอ

และเมื่อเราลดรายจ่ายได้ เราจะมีเงินเหลือเก็บได้แน่นอน เงินไม่มีวันข าดมือ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …