7 เคล็ดลับ วางแผนการเงิน เตรียมตัวเกษียณที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

แก่ตัวไปไม่มีใครเลี้ยง “วางแผนการเงินอย่ างไร” ให้อยู่รอด (สอนใจดีมากๆ)

การวางแผนเกษียณ ควรวางแผน และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเกษียณอายุการทำงานควบคู่ไปกับ

การวางแผนอาชีพในปัจจุบันของตัวเองที่สำคัญคือควรลงมือทำทันทีอย่ ารีรอและอย่ าผลัดวันประกันพรุ่ง

เ พ ร า ะถ้าคุณมีเป้าหมายและแผนเกษียณการทำงานที่ชัดเจนก็จะทำให้คุณเกษียณอายุไปแล้วยังมี

อาชีพรองรับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว

เป้าหมายการเกษียณของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน บางคนบอกว่าตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45 ปี 50 ปี 55 ปี

หรือ 60 ปี การเงินธนาคาร มีข้อมูลดี ๆที่แนะนำ 7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1 : ศึกษาแผน ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผน ล ง ทุ น ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เ พ ร า ะการเลือกแผนการ ล ง ทุ น ที่เหมาะกับ

ตัวคุณจะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะย าว เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพและช่วยหลีก

เลี่ยงการแบกรับความเสี่ยงที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้แต่ควรระมัดระวังการเปิดรับความ

เสี่ยงที่น้อยเกินไป เ พ ร า ะอาจทำให้ย ากต่อการไปถึงเป้าหมาย

2 : เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เ พ ร า ะนิสัยการออมจะตอบแทนคุณในอนาคตอาจจะเริ่มจากเงิน

จำนวนไม่มากแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่ างสม่ำเสมอโดยให้ความสำคัญกับการออมเพื่อการเกษียณ

เป็นอันดับแรกพร้อมหมั่นทบทวนแผนและมีวินัยในการออมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เ พ ร า ะ

ไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

3 : รู้จักตัวเอง

ก า ร เ ก ษียณ คือ การปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้

มนุษย์เงินเดือนแต่ละคนจะมีแผนการเกษียณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ต้องการ

ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออมที่สะสมมาก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีบทบาทสำคัญ

เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงินออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

4 : สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คุณควรใช้โอกาสนี้ออมเงินเข้ากองทุน

ให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณ

ที่ดีให้กับตัวคุณเอง

5 : สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชี ล ง ทุ น เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

และแยกกองทุนเพื่อการเกษียณออกจากเงิน ล ง ทุ น ส่วนอื่นๆเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายหรือเหตุการณ์

ไม่คาดฝันทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

6 : เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อนกำหนดเ พ ร า ะหากคุณนำเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณ

ออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณคุณไม่เพียงจะสูญเสียเงินต้นที่ ล ง ทุ น แต่คุณยังสูญเสียผลตอบแทนที่คุณ

ควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

7 : หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการ ล ง ทุ น

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วนไป ล ง ทุ น ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันดังนั้นคุณควรหมั่น

ศึกษาประเภทของสินทรัพย์การ ล ง ทุ นเ พ ร า ะจะช่วยเปิดโอกาสการ ล ง ทุ น และช่วยลดความเสี่ยง

โดยรวมด้วยการกระจายการ ล ง ทุ น ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …