7 เรื่องที่สำคัญที่ไม่ต้องพูดกับใครไม่ควรเล่าให้ใครฟังต่อ

เรื่องของเรา ก็ไม่ควรเล่าให้ใครต่อใครฟัง มันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นเลย

ทุกวันนี้ คนรู้หน้าไม่รู้ใจ อย ากจะบอกว่ามีเพียงไม่กี่อย่ างในชีวิต ที่เราควรเก็บไว้ในใจก็พอ

อย่ าใช้ชีวิตแบบ เรารู้ โลกรู้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเลยนี่เป็น เรื่องที่สำคัญที่สุด

คือ 7 เรื่อง ที่เราไม่ต้องพูดกับใคร

1 : ไม่โอ้อวดสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่ ง ที่คุณคิด ที่จะทำมันจงเก็บเป็นความลั บจนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จเ พ ร า ะในทุก ๆ การ

วางแผนนั้น จะมีสิ่งที่คุณยังคาดไม่ถึง แล้วถ้าหากมีคนหลายคนจ้องจับผิ ดคุณนำจุดบ อ ด

นั้นๆ หยิบยกขึ้นมาประเด็น อาจจะทำให้คุณเกิดความท้อแท้ ไปไม่ถึงฝันได้

2 : การทำดี ที่ไม่เอาหน้า

การทำดี นั้นคุณไม่ควรไปทวงบุญคุณกับใครถ้าทำดีก็จงทำด้วยใจคุณก็ไม่ควรไปโอ้อวดใคร

จะทำ ให้คนอื่นมองคุณเป็นคนที่มีนิสัยหยิ่ งเมื่อคุณยังรู้สึกว่า หากทำดีนั้นควรต้องพูดให้คน

อื่นได้รับรู้คุณลองกลับมาทบทวนตัวคุณเองก่อนว่าจริงๆนั้นคุณทำดีทำเพื่ออะไรกันเป็นการ

บริสุทธิ์ใจที่จะช่วย หรือทำเพียงต้องการคำชื่นชม

3 : ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องโอ้อวดไลฟ์สไตล์ ของเรา

บา งเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยโว ว่าตอนนี้น้ำหนั กฉันลงไปแล้วกี่โล หรือเอาชนะการตื่นสาย

ได้เพ ร า ะหากคุณละซึ่งความสุขทางโลกก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่คุณจะต้องมาพูดเรื่องเช่นนี้

มั น จะบ่งบอกถึงตัวตนว่าคุณ เป็นคนยังไง แค่คุณพึงพอใจในตัวเองก็ ไม่ต้องการคำเยินยอ

สรรเสริญจากใครอีก

4 : ช่วงเวลาที่คุณได้แสดงความกล้าหาญ หรือได้ช่วยเหลือใครไว้

เ พ ร า ะว่า หากคนเรานั้นเจอสิ่งต่างๆ มากมายในทุกวันทั้งภายนอก ภายในจิตใจของเรานั้น

ต้ อ งการเอาชนะตัวเอง คือจัดการทั้งหมดภายในภายนอกจิตใจของเราว่าคนอื่นจะรู้ไหม ว่า

เราเป็นคนทำความดี เราควรจะได้รับอะไรตอบแทนมาบ้างเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคิดถึง

เลย เมื่อเราสร้างความดีไปแล้ว นอกจากว่าเราเป็นคนหลง อย ากได้คำชมจากคนอื่น

5 : ไม่จำเป็น ที่จะต้องพูดคุยหรือแสดงความเห็น

หมายถึงการที่เราเอาความคิดของเรา ไปบอกคนอื่น มันไม่ใช่ความจริง มันเป็นการเปิดเผย

เรื่ อ ง ราวที่ถูกนำมาวิจ ารณ์กันเพื่อให้เกิดการเอาชนะกัน ไม่จบ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์

อะไรเลย เ พ ร า ะความคิดของเรา ยังไม่ถูกตัดสินแต่เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราเอง

แค่นั้น

6 : มันไม่คุ้มเลย กับการที่เรานำปัญห าครอบครัว ของเราไปบอกคนอื่น

ทุกคนล้วนมีปัญหา ในครอบครัวของเราทั้งสิ้นยิ่งคนอื่นรู้เรื่องราวภายในครอบครัวเราน้อย

เท่ าไหร่ เราจะยิ่งเข้มแข็งได้มากขึ้นเ พ ร า ะการแก้ปัญหาภายในครอบครัว ต้องแก้ด้วย

ควา ม รักความเข้าใจ จากคนในครอบครัวเรายิ่งเอาเรื่องราว ที่มีปัญหากันไปบ่นกับผู้อื่น

ฟังมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งทำให้ปัญหาเหล่านั้นบ านปลายมากขึ้น

7 : การพูดถึง หรือแสดงความไม่พอใจ ต่อเรื่องราวที่คนอื่นทำต่อตน

การที่เรานำเรื่องราว ที่คนอื่นทำไม่ดีต่อตน ไปเล่าให้เขาฟัง ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนกัน

กับคนที่ทำเสื้อผ้าคุณเล อ ะ แล้วคุณไม่พอใจและยังบ่นๆ นั้นคือ ใจคุณก็จะเล อะตามเสื้อ

ผ้าของคุณไปด้วย

เ พ ร า ะ งั้ น ก ารที่คุณนำเรื่องราวที่คุณไม่พอใจ ไปเล่าให้ใครต่อใครฟัง หรือไปต่อว่าคนที่

ทำให้คุณไม่พอใจนอกจากจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ แล้ว และคุณยังเกิดความหงุดหงิด

ในใจอีกด้วยชีวิตเราก็สั้นพอแล้วคุณจะมานั่งเสียเวลาหงุดหงิด ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องทำไมกัน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …