8 ประโยชน์หลักๆ ของการอยู่คนเดียว การรักสันโดษมักจะฉลาดกว่าใครๆ

8 เหตุผล คนที่รักสันโดษ มักจะฉลาดกว่าใครๆ

การที่เราปลีกตัวเองออกมาอยู่คนเดียว ไม่ใช่สิ่งที่คนในสังคมยอมรับกันนักหรอก เ พ ร า ะ

หลายครั้งคนในสังคมจะมองคนเหล่านี้ว่าอาจมีภาวะซึ ม เ ศ ร้ า แต่ก็มีบางคนที่รู้สึกพอใจ

กั บ ก า ร ใช้เวลาอยู่คนเดียว ซึ่งตามหลักจิตวิทย าแล้วมันมีประโยชน์ต่อพวกเขาจริง ๆ

เ พ ร า ะมันเป็นช่วงเวลาที่ได้ให้ใจผ่อนคลายนั่นเอง

1 : ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ทุกคนล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อไหร่ที่เราถูกรายล้อมด้วยผู้คน เราก็

มักจะทำเลียนแบบตามคนอื่นๆพอเราได้ใช้เวลากับตัวเองเรากลับสามารถทำอะไรก็ได้ตาม

ที่ ใ จเราต้องการ บางคนก็สนุกกับการวาดรูป บางคนเพลิดเพลินกับการเข้าครัว หรือแม้แต่

เ ล่ น ด น ตรี การได้อยู่กับตัวเองนี่แหละที่จะทำให้เรามีโอกาสได้ค้นหาสิ่งที่สนใจ และได้

ค้นพบความสามารถของเรา

2 : มันช่วยให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ช่วงเวลาที่จำเป็นต้องตัดสินใจ คนที่ไม่มีความมั่นใจ ก็มักจะคอยหวังพึ่งคนอื่นอยู่ร่ำไป การ

ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองจะช่วยให้คุณรู้จักตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตนเอง โฟกัสอยู่กับความ

คิ ด ของคุณเอง ไม่สนใจไปกับความคิดของใครๆ ดังนั้น คุณจึงมีเวลาให้ได้ลองคิด ชั่งใจ

และตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเอง

กว่าเดิม

3 : ช่วยให้คุณสบายใจมากขึ้น

สังคมเราเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย และบ่อยครั้งที่เรามักจะเก็บปัญหาเหล่านี้มาคิด ไม่ว่า

จะ เ ป็ น เ รื่ องที่ทำงาน เรื่องบนโลกโซเชียล ซึ่งบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางบ้าง

เพื่อหันมาโฟกัสชีวิตของตัวเอง ฉะนั้นการปลีกตัวเองออกมาจากปัญหาสามารถช่วยให้เรา

รู้สึกสุขกายสบายใจขึ้น

4 : ช่วยเพิ่มศักยภาพตัวเอง

เมื่อมีผู้คนอยู่รายล้อมรอบตัวเรา เรามักจะไขว้เขวไปต่างๆนาๆแต่พอเมื่อเราได้อยู่กับตัวเอง

แล้ว เรากลับมีโอกาสได้นึกถึงสิ่งต่างๆ ที่สำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การงาน ครอบครัว ซึ่ง

จะ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ว่า การใช้เวลาอยู่กับตัวเอง จะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ

เป้าหมายของเราได้ดีขึ้น

5 : ช่วยให้คุณทำงานลุล่วงได้ด้วยดี

ห ล า ย คนมักจดลิสต์ สิ่งที่ตัวเองต้องทำอยู่ประจำ และน้อยคนนักที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้จริง

ในเวลาที่อยู่กับคนอื่น แต่พอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองกลับทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้แบบสบายๆ

เ นื่ อ ง จากไม่ถูกรบกวนจากใครๆ แม้ว่าจะไม่รู้สึกสนุกกับมันมากนักที่ไม่มีคู่หู อยู่ข้างกาย

แต่คุณจะรู้สึกดีแน่นอนเมื่อคุณทำงานสำเร็จ

6 : ช่วยลดความวิตกกังวลได้

หลายๆ คนประสบปัญหาจากความเครี ย ด และความวิตกกังวลมากขึ้น ซึ่งการให้เวลากับ

ตัวเองนี่แหละ ที่สามารถช่วยลดความเครี ย ด และปล่อยวางเรื่องต่างๆ ได้ดี และไม่ต้อง

มาเสียเวลาเพื่อนั่งฟังสารพัดปัญหาของใครต่อใคร

7 : ช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น

ทา งออกที่ดีที่สุดมักจะเกิดขึ้นก็ตอนที่เราได้อยู่กับตัวเอง สังเกตุได้จากตอนเราทำงาน

เมื่อเราทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบ เรามักจะทำงานได้ดีและรวดเร็ว ฉะนั้นแล้วการ

ได้อยู่กับตัวเอง จึงช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้น

8 : ทำให้คุณเป็นตัวของตัวเอง

ประโยชน์หลัก ๆ ของการอยู่คนเดียว นั่นก็คือ การที่เราได้เป็นตัวของตัวเองไงล่ะ เ พ ร า ะ

ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสนใจจริง ๆ ได้ปรึกษาตัวเองเกี่ยว

กั บ ปั ญ หาที่เจอ รวมไปถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขด้วย มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้จัก

ตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเลยก็คือ ได้ทำในสิ่งที่เราต้องการ ทำในสิ่งที่เรารัก

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …