8 เหตุผลที่ว่าเ พ ร า ะอะไรเด็กเก่งๆพวกเขามักประสบความสำเร็จ

8 ข้อ บอกได้ว่า ทำไมคนเรียนไม่เก่ง กลับประสบความสำเร็จได้มากกว่า

เ มื่ อ ม อ งย้อนกลับไปในวัยเรียน เมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน หนีไปเล่นเก มบ้างอาจตั้งใจเรียน

เ พื่ อ เ ต รี ยมเข้ามหาลัยที่ตัวเองหวัง แต่เชื่อเถอะ เด็ กตั้งใจเรียนนั่งอยู่หน้าห้องคงเป็นส่วนน้อย ส่วน

เด็ กหลังห้องเรื่องเรียนถือเป็นปัจจัยรองซึ่งมีคำเฉพาะสำหรับ ใช้เรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่าคนเรียนไม่เก่ง

นี่แหละเป็นเหตุผลที่ในวันนี้

เราจะได้มาหยิบ 8 เหตุผลเหล่านี้ ว่าเ พ ร า ะอะไรเด็กเรียนไม่เก่ง พวกเขามักประสบความสำเร็จทำไม

เด็ กเรียนไม่เก่ง จึงมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างดี ซึ่งมันขัดจากคำ ดู ถู กที่อาจารย์ได้พร่ำสอน พร่ำบอกเขา

มาให้ดู ก็เท่านั้นเองครับ ตามมาดูกัน!

1 : พวกเขาไม่ยอม เป็นผู้ติ ดตามใคร

เขามักไม่ค่อยชอบเดินตามทางของใคร เขาไม่เชื่อว่าการที่ชีวิต ของพวกเขาต้องไปเดินตามคนอื่น

เขาจะเป็นหนทางที่ถูกต้อง ทั้งพวกเขายังไม่ชอบให้ใคร บอกว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตยังไงเ พ ร า ะ

คนเรียนไม่เก่ง พวกเขาจะมีวิธีการดำเนินชีวิต ของพวกเขาเองไง

2 : เขามักมีเรื่องใหญ่ กว่าการเรียน ที่ต้องคิดมาก

ถ้ า ตั้ ง ใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เรา ไม่มีเวลาคิดถึงอนาคตอย่ างจริงจัง และนี่เองเป็นหนึ่งใน

เ ห ตุ ผลที่ทำให้คนเรียนไม่เก่ง ประสบความสำเร็ หลังการเรียนจบ เ พ ร า ะเด็ กเหล่านี้คอยเฝ้า

รอคิดมาตลอด ถึงชีวิตหลังการเรียนจบ ว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่พวกเขา จะได้ใช้ชีวิตอย่ างแท้จริง

3 : ประจบประแจง ผู้ใหญ่ไม่เป็น

พวกเขามักไม่เคยมีพฤติก ร ร มประจบประแจง พวกเขาจะเคารพรัก ครูของพวกเขาแต่จะไม่ได้

ต้องทำตามหรือเชื่อในทุกสิ่ง ที่ครูของพวกเขาพูดหรอกนะ เ พ ร า ะเด็ กเหล่านี้ไม่เชื่อว่าการ

ที่ทำทุกสิ่ง ตามที่ครูสั่ง คือหนทางเดียวที่จะนำพาเขา สู่ความสำเร็จได้โดยพวกเขา มักมี

ความคิดว่า ความก้าวหน้าในอนาคตนั้น คือสิ่งที่พวกเขาต้องสร้างขึ้นเอง

4 : เขามีคำจำกั ดความ ของคำว่า ความสำเร็จ เป็นของตนเอง

เ พ ร า ะคนเรียนไม่เก่ง เขาจะรู้ว่าความสำเร็จ ไม่ได้มาจากการ ที่ได้เกร ดเอในห้องเรียนแต่

ความสำเร็จมักเกิดมาจาก การสั่งสมประสบการณ์ ภายนอกมากกว่า และพวกเขาไม่สนใจ

หรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไง เ พ ร า ะเขามีหนทาง ที่เขาได้เลือกไว้ในใจแล้ว

5 : เขาจะมักเป็นคนช่างฝัน

เ พ ร า ะ ในบรรย ากาศห้องเรียน ในขณะที่ เหล่าเด็ กเรียนทั้งหลาย ตั้งใจเรียน กลับกันคนเรียน

ไม่เก่งพวกเขามักมองออกไปนอกหน้าต่าง ดูท้องฟ้าดูเมฆจินตนาการสิ่งต่างๆไปเรื่อยเ พ ร า ะ

เด็ กเหล่านี้พวกเขามักเป็นเด็ กที่ช่างฝัน ช่างจินตนาการ พวกเขามักจะจินตนาการไปถึงการ

ทำงานในชีวิตจริง เ พ ร า ะงั้น เมื่อพวกเขาเรียนแล้วมีอิสระ ทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่ าง

เพื่อสร้างความฝัน ที่วาดไว้ให้เป็นจริง

6 : เขารู้วิธีจะยกระดับ ความสามารถคนอื่น

ในขณะที่เหล่าบรรดาเด็ กเรียนเก่งๆ ตั้งใจเรียนอยู่นั้น เหล่าคนเรียนไม่เก่งพวกเขาจะใช้เวลาเหล่า

นั้นไปกับการสร้างกอ งทั พของเขาเอง โดยเขาจะใช้เวลาในส่วนเวลานี้ ในการสร้างคอนเน็คชั่น

ให้มากเท่าที่จะทำได้ เ พ ร า ะเขารู้ว่า ชีวิตหลังการเรียนจบนั้น จะเป็นยังไงต่อ เจ้าตัวความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น อันนี้แหละที่จะเป็นใบเบิกทาง ให้เขามีลู่ทางต่างๆ ได้

7 : เขาตั้งคำถาม เกี่ยวกับระบ บการศึ กษา

เ พ ร า ะคนเรียนไม่เก่ง พวกเขาไม่ค่อยเชื่อมั่น ในระบ บการศึกษา ที่ตีกรอบ แค่ในห้องเรียนพวก

เ ข าเชื่อ ในการเรียนรู้ ที่อยู่ภายนอกกว่า เ พ ร า ะ รู้ว่า การเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทั้งยัง

ไ ม่ ก ลั ว ที่ จะท้าทายตนเอง แม้การท้าทายนั้น อาจอึดอัดค้ านสายตาของบุคคลอื่นแต่คน

เรียนไม่เก่ง พวกเขารู้ว่ามันก็อึดอัดน้อยกว่าที่จะต้อง เดินไปในทางที่ผิดและที่ไม่ใช่ตัวเอง

8 : เขามักเรียนรู้ โดยตรง

เ พ ร า ะคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความคิดว่า การที่จะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่อง การที่พาตัวเองไปเรียน

รู้กับมันโดยตรง คือสิ่งสำคัญ แล้วนี่แหละ เป็นเหตุผลว่าเมื่อเด็ กเหล่านี้สนใจอะไรพวกเขาก็จะ

ทุ่มเทต่อการเรียนรู้สิ่งนั้น อีกทั้งพวกเขามักกำหนดทิศทาง การเรียนรู้ในแบบตัวเองด้วยแบบ

ที่ไม่ต้อง การคำตอบสู ตรสำเร็จจากใคร แต่พวกเขาจะมีวิธี การเรียนรู้ในแบบตัวเองเลยล่ะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …