9 ข้อที่ควรรู้ไว้ หลังปีใหม่ปีนี้ควรประหยัดให้มากขึ้น กับมุมมอง 9 สิ่งนี้

ปีใหม่แล้ว ควรจะเป็นคนใหม่ ทิ้งนิสัยเดิมๆ ไป เราทุกคนควรจะใช้ชีวิตใช้จ่ายเงินกันอย่างประหยัด

ต้องปรับตัว มาดูกันว่าต่อจากนี้นั้น จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

1 : ในอนาคต เงินอยู่เหนือคน

พอเงินมันหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่าแล้วคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มันมา

โดยไม่สนว่าใคร จะลำบ าก จะเป็นยังไง ขอแค่ได้มาก็พอ

2 : คอรั ปชั่ น มีให้เห็นมากขึ้นในอนาคต

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก พวกฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การข าดเงิน

มันทำให้คนข าดจิตสำนึกได้ง่าย ฉะนั้นเขาจึงทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

3 : ครอบครัวเริ่มมีปัญหา

สังเกตดูนะ เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเอง

ส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด พอมายุคนี้

ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกัน ยิ่งยุคที่เงินหาย ากๆ เช่นนี้

ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เพราะหาที่หามามันไม่พอไง

4 : หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0 % มันจะแ ย่ลงไปอีก

เพราะเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคน แต่เมื่อเงินล้นระบบ จะล้นไปอยู่

ในมือคนรวย ซึ่งคนรวย ก็รู็ๆ กันอยู่ มีจำนวนที่น้อยมาก ๆ หากเราจะเทียบ กับคนจน จึงเกิด

การใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วยไง เมื่อใช้จ่ายน้อย ก็จะทำให้กระทบแบบโ ด มิโ น่

คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของก็จะข ายไม่ได้ ห้ างส ร ร พสิ นค้าตลาดไม่มีคนเดิน

คนส่วนมากเลย ไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ ให้เงินหมุนเวียน และพอเศรษฐกิจไม่ดี

ทั้งบริษัท ทั้งโรงงาน ทั้งหลายนั้น ก็ต้องปิดตัวลง อย่างที่เราเห็นกัน

5 : ความเห ลื่ อ มล้ำ มีให้เห็นมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มี ด อ ก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำเพิ่มมากขึ้น

คนรวยที่มีอยู่เพียง ไม่กี่เปอร์เซ็ นต์ ก็จะยิ่งรวย ในขณะที่คนจน คนที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราๆ

ไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตน่ะสิ

6 : ค่าครองชี พจะสูง

ข้าวของทุกอย่างแ พ ง แต่เงิน กลับหาย ากและถ้าวันนี้ไม่ระวั ง

ไม่ปรับตัวล่ะก็ วันข้างหน้าต้องเสี ยใจแน่นอน

7 : เงินนั้นหาย ากขึ้น

สังเกตทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายกันน้อยมาก นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิดขึ้น

กระทบไปทั่วโลก และถ้าในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลก จะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0

เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค าร ไม่ได้อะไร

8 : ผู้สูงอายุ กลับมาทำงานอีกครั้ง

ปกติแล้วคนวัยนี้เขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณอยู่แล้ว เพื่อให้มีเงินเก็บ ใช้หลังเกษียณ

ได้มากเพียงพอ ที่จะสามารถฝากธน าคาร ได้ หวังเก็บด อกเบี้ยกินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มี

ด อ กเบี้ ยนั้นก็จะทำให้เงินก้อนค่อยๆ ใช้ไปจนหมด ที่นี้ก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุ

ต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเอง ชีวิตนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะ!

9 : คำว่า อิสรภาพทางการเงิน เอื้อมถึงได้ย าก

ตอนนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาพ ทางการเงิน เพราะการที่มีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย

โดยที่เราไม่ต้องทำงานเนี่ย มันดีเชียวล่ะเป็นการสร้างอิสรภาพ ทางการเงินให้ตัวเอง

เพราะคนสมัยก่อนเขานิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ ก แต่หากมองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำอย่างนั้นไม่ได้

เหมือนก่อน ยิ่งลงทุ นผิ ดที่ กลายเป็นว่า ต้องทำงานไปตลอดชีวิต ต้องศึกษาให้ดี

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …