9 นิสัยความต่าง ระหว่างคนรวยกับคนจน รู้แบบนี้คุณอาจมีมากขึ้นกว่าที่เคยมี

1 : คนรวยเน้นการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่ง

คนจนและคนชั้นกลาง เน้นการเพิ่มของเงินเดือนเป้าหมายของคนรวยนั้นอยู่ที่ว่า ตนเองมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น

มากน้อยแค่ไหนโดยมองที่ภาพรวม ดังนั้น ถ้าเขามีหุ้นอยู่ การที่หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เขาก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น

โดยที่เขาไม่ต้องเสียภาษี แต่คนชั้นกลางพย าย ามทำงานเพื่อให้มีเงินเดือนสูงขึ้น แต่เขาอาจจะลืมไปว่า

เขาจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วย สรุปก็คือคนรวยเน้นการลงทุนใช้เงินทำงานแทนตนเอง

คนชั้นกลางเน้นการใช้แรงงานของตนเอง

2 : คนรวยเรียนรู้และเติบโตตลอดชีวิต

คนจนและคนชั้นกลาง คิดว่าการเรียนรู้จบที่โรงเรียนนิสัยการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ นี้ ผมคิดว่าเป็นหัวใจเศรษฐีจริงๆ

เพ ราะในความรู้สึกของผมเอง การเรียนรู้จากโรงเรียน เป็นเพียงพื้นฐานที่เรานำมาศึกษาต่อด้วยตนเองได้

และเวลาหลังจากการเรียนในโรงเรียนนั้นย าวมากเป็นหลายสิบปี ดังนั้น ความรู้ส่วนใหญ่จึงควรเกิดขึ้น

หลังจากที่เราเรียนจบจากโรงเรียน โดยนัยของข้อนี้คนรวยจึงน่าจะมีนิสัยรักการอ่าน หรือการหาความรู้ต่อไปเรื่อย ๆ

ในขณะที่คนชั้นกลางนั้นพอเรียนจบ ก็มักจะไม่สนใจอ่านหนังสือหรือหาความรู้ใหม่ ๆ

และความรู้ที่ผมคิดว่าคนจนและคนชั้นกลางพลาดไป เพ ราะไม่มีการสอนในโรงเรียน

ก็คือความรู้ทางด้านการเงินที่คนรวยมักจะศึกษาต่อ เพ ราะเห็นถึงความสำคัญ และอาจนำไปสู่ความมั่งคั่งได้

3 : คนรวยชอบตั้งคำถามที่เป็นบวกและสร้างกำลังใจ

คนจนและคนชั้นกลาง ชอบตั้งคำถามที่เป็นลบและบั่นทอนกำลังใจ คนรวยมักจะคิดว่า ฉันจะสร้างรายได้

เป็นเท่าตัวในปีนี้ได้อย่างไร ในวิกฤตครั้งนี้มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้าง ฯลฯ ในขณะที่คนจนและคนชั้นกลาง

มักจะคิดว่า ทำไมเรื่องแย่ ๆ ถึงต้องมาเกิดกับฉันด้วยโอกาสของคนเราไม่เท่ากัน เป็นเพ ราะฉันเกิดมาจน ฯลฯ

4 : คนรวยกล้ารับความเสี่ยง (ที่ได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองดีแล้ว)

คนจนและคนชั้นกลาง กลัวที่จะรับความเสี่ยง นี่เป็นนิสัยที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดของคนจนและคนชั้นกลาง ในความเห็นของผม

คนที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงเลยนั้น มักพลาดที่จะได้รับผลตอบแทนดีๆ โดยสิ้นเชิง ส่วนคนที่กล้ารับความเสี่ยง

(ที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี) จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้โดยความเสี่ยงจริงๆ นั้นจะมีน้อยมาก

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุด ก็คือ คนชั้นกลางส่วนใหญ่นั้นมักจะกลัวการลงทุนในหุ้น หรือตราสารการเงินที่มีความผันผวน

ของราคา โดยที่เขาไม่พย าย ามศึกษาว่า ในระยะย าวแล้วมันอาจจะมีความคุ้มค่า กว่าการฝากเงินในธนาคารมาก

ในอีกมุมหนึ่ง คนที่กล้ารับความเสี่ยงอย่างบ้าบิ่น เช่น คนที่เล่นหุ้นวันต่อวัน ก็ไม่ใช่นิสัยของคนรวย

คนรวยนั้นจะต้องรับความเสี่ยง เฉพาะที่มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

5 : คนรวยคิดย าว

คนชั้นกลางคิ ดสั้ น คนจนคิ ดสั้ นที่สุด คนจนมักจะคิดอะไรแบบวันต่อวัน ทำนองหาเช้ากินค่ำ

คนชั้นกลางมักจะคิดเป็นเดือนต่อเดือน นั่นคือคิดถึงวันเงินเดือนออก แต่คนรวยจะต้องคิดยาวเป็นปีๆ

หรือเป็นสิบๆ ปี ในใจของคนจนนั้น เขามักคิดแต่เฉพาะเรื่องของความอยู่รอดเป็นหลัก

ในขณะที่คนชั้นกลาง คิดถึงเรื่องความสุขสบายจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้า ส่วนคนรวยนั้น

เป้าหมายของพวกเขาชัดเจนเขาต้องการความเป็นอิสระทางการเงิน การคิดย าวนั้นมีพลังมหาศาล

เพ ราะมันจะทำให้เขาอดออมและลงทุนระยะย าว ซึ่งจะทำให้เงินงอกเงยแบบทบต้นเป็นเวลานาน

และนี่คือสูตรสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้คนมั่งคั่ง

6 : คนรวยพูดเกี่ยวกับเรื่องไอเดีย

คนชั้นกลางพูดเกี่ยวกับสิ่งของ คนจนพูดถึงเรื่องของคนอื่น นี่ไม่ได้หมายความว่า

คนรวยไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของหรือคนอื่นแต่หมายถึงว่า คนรวยจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นน้อยกว่าคนจน

และมักจะเป็นคนที่มีแนวความคิดดีๆ หรือมีมุมมองต่างๆ มากกว่าคนชั้นกลางและคนจน เบื้องหลังของนิสัย

ในเรื่องนี้คงอยู่ที่ว่า คนรวยนั้นมักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนจน ซึ่งมักจะชอบซุบซิบนินทา

ในขณะที่คนชั้นกลางอาจจะเน้นการทำงานประจำชอบพูดถึงเรื่องรถยนต์ ดนตรี การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

7 : คนรวยทำงานเพื่อหากำไร

คนจนและคนชั้นกลาง ทำงานเพื่อจะได้ค่าจ้าง คนรวยมองว่านี่คือหนทางที่จะทำให้รวยได้มากกว่า แม้ว่าจะมีความเสี่ยง

ในขณะที่คนชั้นกลางนั้นมักจะไม่กล้าเสี่ยง และอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า

จึงมุ่งไปที่การหางานที่มีรายได้แน่นอน แต่รายได้จากการใช้แรงงานของตนเองนั้น มีน้อยคนที่จะรวยได้

8 : คนรวยยอมรับการเปลี่ยนแปลง

คนจนและคนชั้นกลาง ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คนชั้นกลางรู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงจะคุกคามชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ตนเองเคยชินในขณะที่คนรวยนั้นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งชีวิตที่ดีกว่า

เขาคิดว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้น มักมีโอกาสที่เขาอาจจะคว้าไว้ได้ เบื้องหลังนิสัยนี้ อาจจะมาจาก

การที่คนรวยมีความมั่นใจสูงกว่าคนชั้นกลางที่มักกลัวว่าตนเองจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้

9 : คนรวยมีแหล่งรายได้หลากหลาย

คนจนและคนชั้นกลาง มีเพียงหนึ่งหรือสองแหล่งข้อนี้ก็เช่นกัน ผมเองไม่แน่ใจว่าคนรวยมีรายได้จากหลายแหล่ง

เพร าะรวยแล้วจึงไปลงทุนในทรัพย์สินหลาย ๆ อย่าง หรือมีทรัพย์สินหลายอย่างจึงทำให้รวย

แต่ที่ผมเห็นชัดเจนก็คือ คนชั้นกลางนั้นมักไม่ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง ทำให้รายได้มักจะมาจากเงินเดือนเป็นหลัก

ความแตกต่าง 9 ข้อ..ระหว่างคนรวย คนจน และคนชั้นกลาง ที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้

ซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นจริงแน่นอนคนรวยบางคนก็มีคุณสมบัติที่เป็นแบบคนชั้นกลาง

และคนชั้นกลางจำนวนมากก็มีนิสัยแบบคนรวยแต่ถ้าเราอย ากรวย

ผมคิดว่าการยึดนิสัยแบบคนรวย น่าจะทำให้เรามีโอกาสมากกว่า

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …