9 วิธีช่วยให้ประหยัดเงินเพิ่มขึ้น มีใช้เหลือเก็บ รับมือกับเศรษญกิจที่ย่ำแย่

วิธีที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในสภ าวะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้ ก็คือก ารใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นเองค่ะ

แม้ว่ารายได้จะน้อย แต่ถ้า ไม่ใช้จ่ายเกินตัว อย่างไรแล้ว เราก็สามารถเอาตัวรอดได้ค่ะ

เพราะเรามักจะไม่รู้ตัวว่าเร าหมดเงินไปมากกับสิ่งของที่ไม่ จำเป็นในชีวิต

ดังนั้น สำหรับใคร ที่ขาดรายได้จากพิ ษ เศรษฐกิจ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง

ประหยัดเงินอย่างจริงจังกัน เพื่อให้ มีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ในกา รดำรงชีวิตต่อไป

1 . ทำอาหารกินเอง

การทำอาหา รกินเองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วย ประหยัดเงินได้ แทนการสั่งซื้ออาหารนอกบ้าน

หรือสั่งเดลิเว อรี่ที่มักจะบวกค่าส่งเพิ่มไปด้วย ทุกคนอาจจะลองหาซื้อเนื้อสัตว์ ข้าวสาร

และเครื่องปรุงรส ต่างๆ มาเก็บไว้ที่บ้าน และลอ งศึกษาวิธีถนอมอาหารดูด้วย

จะยิ่งทำให้เก็บไว้กินได้นานเลยล่ ะค่ะ ส่วนใครที่ทำอาหารไม่เป็น ก็ไม่เกินความสามารถ

เราแน่นอน ยิ่งในยุคแบบนี้ แค่เปิดคลิป สอนทำอาหารก็ทำได้แล้วล่ะค่ะ

ทุกคนลองทำอาหารกินเองดูนะคะ ช่วยประหยัดเงินได้หลายมื้อเ ลยล่ะ

2. ซื้อของลดราคา (แต่มีคุณภาพ)

หากมีสิ่งของจำเป็น ที่จะต้องซื้อ ลองหาร้านที่มีโปร โมชั่นลดราคาดูนะค

เพราะข องชิ้นเดียวกัน แต่ราคาต่างกัน ก็มีเยอะมากๆ เลยล่ะ แต่ต้องอย่าลืมดู

ที่คุณภาพด้วยนะคะ เ พราะของราคาถูก แต่ไร้คุณภา พ ซื้อมาแล้วพังเร็ว

ทำให้เราต้ องซื้อใหม่อีก อันนี้ จะยิ่งเป็นก ารสิ้นเปลืองเงินโดยไม่จำเป็นเลยล่ะค่ะ

ของมีคุณภาพ สมราคา แถมยังจัดโปรโมชั่นลดราค าลงไปอีก คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

ของแบบนี้มีอยู่จริงค่ะ ทุกคนต้องหาใ ห้ได้นะคะ เราอาจจะคำนวณดูว่า

ของชิ้นนี้ลดราคาอยู่ที่ร้านๆ หนึ่ง แต่เราต้องขับรถ หรือนั่งรถสาธารณะ

ออกไปซื้อไกลจาก บ้านมากๆ ต้องเสียค่ารถเยอะด้วย ถ้าหากเราสั่งออนไลน์

อาจจะประหยัดกว่ารึเปล่านะ ส่ว นร้านออนไลน์ก็มีหลายร้านมาก อาจจะใช้เวลา

เสิร์ชดูสักนิดแล้วลองเอามาเทียบกันว่าร้านไ หน ราคาดีกว่ากัน แต่ต้องอย่าลืม

เช็คด้วยนะคะว่า เชื่อถือได้ รึเปล่า

3. ทำบัญชีรา ยรับ รายจ่าย

การทำบัญชีรายรั บ รายจ่ายก็ช่วยได้ค่ะ เพราะ เวลาที่เราซื้อของเราอาจจะซื้อเพลิน

โดยไม่รู้ตัว บัญชีรายรับ รายจ่าย จะทำให้เรารู้ตัวเอง ว่า เราหมดเงินไปกับค่าอะไรมากที่สุด

และรู้ว่าเราควรจะล ดเงินจากค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้า งที่จะเป็นการประหยัดเงิน และทำให้เรา

มีเงินเหลือเก็บ การทำรายรับ-รายจ่ายจะทำให้เร าเห็นการใช้เงินของตัวเอง และมีความตระหนัก

ในการใช้เงิ นมากขึ้น ตรงกันข้าม หากเรา ไม่ได้ทำรายรับ รายจ่าย แม้ว่า เราจะรู้สึกว่าตัวเอง

ใช้เงินน้อยลงแล้ว ลองทำรายรับ รายจ่า ยดูค่ะ แล้วจะรู้ว่าเรายังประหยัดไม่พอ

เพราะใช้เงินไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง

4. ปลูกผักสวนครัวกินเ อง

นอกจากจะทำอาหารกินเอง แล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโร คร้าย

ด้ว ยการทานผักด้วยนะคะ สำหรับผัก เราไม่จำเป็นที่จะต้องหาซื้อให้สิ้นเปลืองเงินเลย

ยิ่งผักที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างแ ล้วล่ะก็ ราคาแพงเกินจริงเลย ล่ะค่ะ

ดังนั้น วิธีที่จะได้ทานทั้ง ผัก ประหยัดทั้งเงิน คือการปลู กผักสวนครัวกินเองที่บ้านนั่นเอง

ผักสวนครัวปลูกง่ายมากๆ ค่ ะ ทุกคนสามารถปลูกได้เอง

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ให้เยอะวุ่นวาย เลย แถมยังโตเร็ว ทันกินแน่น อนค่ะ

5. ออมเงิน

เหนือสิ่งอื่นใด วิธีที่จะทำให้เรา มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเ ป็นก็คือการออมเงิน

นอกจากประหยัดเงินได้แล้ว ก็ต้องรู้จั กการออมเงินด้วย จะทำให้เรา มีเงินเก็บ

และเราไม่ควรแ อบเอาเงินออมไปใช้ด้วยนะ ต้ องหักห้ามใจและมีวินัยอย่างมากเลย

เพราะถ้าเรามีเงินออม เหลือเก็บมากเท่าไหร่ เราก็จ ะยิ่งใช้เงินได้โดยไม่ต้องคิดมาก

แบบที่กล่าวมาข้างต้นเลย อย่ างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีเงินเยอะแล้ว

ก็ควรที่จะประหยัดไว้จะ ดีที่สุดค่ะ เพราะในเรื่องเศรษ ฐกิจ อะไรก็เกิดขึ้นได้ แบบสถ านการณ์นี้ค่ะ

6. ไม่หลงเชื่อโ ฆษณาหรือบล็อกเกอร์

เชื่อว่าห ลายๆ คนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิ ร์คแล้วเมื่อเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์

บางอย่างที่ทำออกมาแล้วดูน่าซื้อ มากๆ ก็มักจะตกเป็นทาสของก ารตลาดได้ง่ายๆ

หรือใครที่ดูรี วิวสินค้าจากเหล่าบล็อกเกอร์ห รือซื้อตามดาราที่ตัวเองชื่นชอบ

ก็มักที่จะซื้อสินค้าไปโดยไม่ทัน ได้ไตร่ตรองดูให้ดีค่ะ ถึงเวลา แล้วที่เราจะต้อง

พยายามหักห้า มใจตัวเองไม่ให้หลงกลไปกับสิ่ งเหล่านี้ได้ง่ายๆ เพราะนี่คือ

ตัวดูดเงินออกจากกระเป๋าโดยที่ เราไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะค่ะ เราอยากให้ทุกคน

ซื้อของอย่างมีสติ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาโดยง่าย (เว้นเสียแต่ว่าของชิ้นนั้นจะจำเป็นสำหรับเราจริงๆ )

แต่ถ้าเป็นของฟุ่มเฟือย ที่ไม่จำเป็นแ ล้วล่ะก็ เราจะต้องหักห้ามใจ ถ้าเราลอง

คำนวณเงินที่เร าเสียไปกับสิ่งของพวกนี้ดู เชื่อ ว่าจะต้องได้เงินเยอะเลยล่ะ

เราควรเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำ เป็นจะดีกว่าค่ะ เพราะช่วงวิก ฤตแบบนี้ อะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ ไม่อาจรู้ได้

7. งดช้อปปิ้ง ซื้อของไม่จำเป็น

ในช่วงที่เรา อยู่บ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปไหน เราควรที่จะงดการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น

หรือสิ่งของฟุ่มเฟือยที่ ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก่อนนะค ะ ลองถามตัวเอง

ก่อนตัดสินใจ ซื้อ ดูก่อนว่า ของชิ้นนี้เป็นของ จำเป็น หรือของที่อยากได้กันแน่

โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับ สาวๆ อย่าง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าค่ะ

ลองนำเงินที่เราคิ ดไว้ว่าจะเอาไปซื้อสิ่งของแฟชั่ นเหล่านี้มาเก็บรวบรวมไว้

และลองนับดู คงได้เงินเยอะทีเดี ยวค่ะ ยิ่งในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้

เราไม่อาจรู้เ ลยว่าจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นงดซื้อของที่ไม่จำเ ป็นก่อนจะดีมากๆ เลยล่ะค่ะ

8. จำกัดการใช้เงิน ในแต่ละวัน

ถ้าหากใครกลัวจะใช้เงินเยอ ะโดยไม่รู้ตัว ลองใช้วิธีจำกัดกา รใช้เงินในแต่ละวันดู

ลองเอารายได้ที่เรามี หารเฉลี่ย ดูว่า ในหนึ่งวัน เราต้องกินเท่ าไหร่ถึงจะพอ

และต้องให้มีเงิ นเหลือเก็บด้วยนะคะ เมื่อหาร เฉลี่ยดูแล้วว่าในหนึ่งวันเราต้องใช้

ไม่เกินเท่านี้ ก็ควรที่จะมีวิ นัยและพยายามใช้ให้ไม่เกินวง เงินที่ตัวเองตั้งไว้ค่ะ

สิ่งที่จะทำ ให้เรามีเงินเหลือเก็บได้ คือก ารมีวินัยนั่นเอง

9. ห้ามใจไม่กินอ าหารอร่อย แต่ราคาแพง

ใคร จะไปอดใจกับอาหารหน้าตาน่า ทาน รสชาติดูอร่อยได้ล่ะ แต่เ ราต้องทำให้ได้ค่ะ

เพราะอาหา รพวกนี้ หน้าตาก็ดี รสชาติก็อร่ อย การตลาดก็เลิศ แต่มักจะเชิดเงินเราไปง่ายๆ นะ

ยิ่งในยุคที่มีบริการเดลิเวอรี่ส่งตรงถึ งบ้าน ยิ่งทำให้เราซื้ออาหารแบ บนี้มาได้ง่ายๆ เลยล่ะค่ะ

แต่เ งินที่หมดไปนั้นไม่ได้หามาได้ง่า ยๆ เหมือนตอนจ่ายนะคะ ดังนั้นเราต้องหักห้ามใจ

กับอาหารล่ อตาแบบนี้ นอกจากจะประหยัด เงินแล้ว ยังไม่อ้วนอีกด้วย

ตั้งเป้าหมายไว้เลย เราจะ ผอมสวยและรวยมากค่ะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In Uncategorised
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …