9 เรื่องการเงินแย่ๆ ที่คนส่วนใหญ่มักจะทำพล าดมากที่สุดอย่ างไม่น่าเชื่อ

ผู้คนส่วนมาก เขาพล าดมากที่สุด คือ การบริหารการใช้จ่ายแล้ว 9 นิสัยเหล่านี้ มันคือการใช้เงินแ ย่ๆ ที่คนส่วนใหญ่

มักทำบ่อยๆ

1 : ก่อหนี้ และยังทำเฉย

เ พ ร า ะหนี้สินมันคือเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่ใหญ่กว่านั้นคือด อ ก เ บี้ ย การก่อหนี้ ที่แบบว่าอย ากได้นั้น อย ากได้นี้

โดยไม่คิดให้ดี มันจะนำมาซึ่งห า ยนะในระยะย าว  เ พ ร า ะด อ กเ บี้ ยที่แสนแพงและการจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ

มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอก

2 : ซื้ อของ ไม่เน้น ที่คุณภาพ

เ พ ร า ะบางคนคิด แต่จะประหยัดอย่ างเดียวเลย จึงเน้นซื้ อของถูกไว้ก่อน ที่ไหนได้ของถูก มันก็พั งง่ายและสุดท้าย

เสียเงิน ซื้ อใหม่ คือเสียเงินเยอะกว่าการซื้ อของคุณภาพที่ราค าอาจจะสูงอีกนะ ฉะนั้น การประหยัดเกินไปก็ไม่ได้ดี

ซะทีเดียว

3 : ไม่รู้จักล ง ทุ นเพื่อให้เงินมันงอกเงย

เ พ ร า ะทุกวันนี้เงินเก็บเอาไว้ ในธนาคารก็ไม่ได้ ด อ ก เ บี้ ยมันต่ำ กว่าเงินเฟ้ อฝากเอาไว้ก็มีแต่ไม่ได้ทุน ในยะย าว

อย่ างน้อยๆ เราก็ควรทำความรู้จักไว้เช่นพวก L T F ,R M F ทองคำ หุ้ น สล ากออมสินหรือช่องทางอื่นๆ มากมาย

4 : ไม่สร้าง ความน่าเชื่อถือ ทางการเงินให้ตัวเอง

เ พ ร า ะไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อเ พ ร า ะคนจะกู้ บ้ านกู้ร ถ แม้ไม่มีประวัติว่า ไปกู้ห นี้ยืมสินหรือผ่ อนบัตรเคร ดิ ต ธนาคาร

ก็ลังเลใจที่จะให้กู้นะ ใช้จ่ายผ่านระบบทางการเงินสักหน่อยเ พ ร า ะแค่เงินฝาก เข้า ออก ทุกๆ เดือน มันยังไม่พอและ

บางคน ก็มักติดนิสัย ยืมเพื่อนแล้วไม่คืน ถึงคราวเดื อ ดร้อนก็ เพื่อนก็ไม่คบแล้ว

5 : ไม่มีเงินออม เผื่อเวลาฉุ ก เ ฉิ นจริงๆ

เ พ ร า ะเอาแค่โสด ตัวคนเดียวทำยังไงใช้ชีวิตยังไงก็ได้ และถ้ามันเกิดฉุ ก เ ฉิ นรถเสี ย หรือพล าดไปช นใครเข้า

ค่ารั ก ษ าจะไม่มีเอานะ เ พ ร า ะไม่มีเงินสำรองของแบบนี้ ใช้เป็นก้อนใหญ่จะหวังหยิบยืมใครมันย ากนะบอกเลย

คือไม่ต้องพูดถึงคนมีครอบครัว ลูกเ จ็ บ พ่อแม่ป่ ว ย คงจะหน้ามื ดกันเลยทีเดียว

6 : ไม่คิดจะทำรายรับ-รายจ่าย

เรื่องนี้ คือ สิ่งสำคัญ เ พ ร า ะมันจะเป็นตัวบอกว่า เงินของคุณที่กว่าจะได้มาก็เ ลื อ ด ต าแทบกระเด็ น มันไปอยู่ตรงไหน

บ้ างและหากคุณไม่ทำรายรับรายจ่าย มันเหมือนคนเดินป่าโดยไม่มีเข็มทิศไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะถึงจุดหมายเมื่อไหร่

7 : การใช้ เงินที่เกินตัว

เ พ ร า ะได้มาแค่ไหน ก็ไม่มีเหลือหรอก และยังอาจได้เป็นหนี้หัวโต เ พ ร า ะการใช้เงินไปเรื่อยๆ เพื่ออย ากให้ดูดี

ต้องการมีหน้าตาทางสังคม มันก็ดูดีได้เพียงเปลือกนอกแค่นั้นแหละ

8 : ไม่รู้จักทำประกั นสุ ข ภ า พเอาไว้

เ พ ร า ะคนส่วนใหญ่ ประกั นรถยนต์ซื้ อชั้น 1 ทุกปี แต่ว่าประกั นตัวเอง ไม่มีซะงั้นทุกวันนี้ โ ร ครุนแร งและเยอะด้วย

มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ เช่น มะเร็ งเป็นแล้วใช้เงิน รั ก ษ ามหาศ าลเลยนะ ลำบากกันมากเลยล่ะ

9 : ไม่เก็บเงิน ไม่ออมเงิน

คนเราไม่เห็นสิ่งนี้ ก็ไม่ห ลั่ งน้ำตา   ยิ่งแก่ตัวไปก็จะยิ่งรู้ว่าเงินออมสำคัญแค่ไหนยิ่งใครไม่มี จะรู้ตัวเลยว่า

ความลำบากมาเยื อนท่านแล้ว

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …